«حیاتنا الحسین»

«حیاتنا الحسین» شعار اربعین ۱۴۰۲ شد

«حیاتنا الحسین» شعار اربعین ۱۴۰۲ شد

کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین در راستای امر فرهنگی خود شعار اربعین سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. براین اساس «حیاتنا الحسین» شعار اربعین ۱۴۰۲ شد.