حزب الله لبنان

حزب الله لبنان یک پایگاه صهیونیستی دیگر را هدف قرار داد

حزب الله لبنان یک پایگاه صهیونیستی دیگر را هدف قرار داد

مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه‌ای از حمله عصر امروز رزمندگان مقاومت به یک پایگاه ارتش رژیم صهیونیستی در مزارع اشغالی شبعا خبر داد.