جشنواره فصلی مطبوعات ایلام

برگزیدگان چهارمین جشنواره فصلی مطبوعات ایلام تجلیل می‌شوند

برگزیدگان چهارمین جشنواره فصلی مطبوعات ایلام تجلیل می‌شوند

به گزارش حوادث ایلام; آزاده خرم اظهار داشت: از مجموع ۴۰۰ اثر ارسالی به این جشنواره در مجموع ۳۵۶ اثر برگزیدگان چهارمین جشنواره فصلی مطبوعات ایلام تجلیل می‌شوندبه مرحله داوری راه یافتند که در مجموع ۳۳ اثر در بخش‌های مختلف انتخاب شدند.   وی با بیان اینکه عمده آثار به تعداد ۱۲۸ مورد در بخش […]