جرم

مهم‌ترین عامل جرم در اطفال و نوجوانان را بشناسید

مهم‌ترین عامل جرم در اطفال و نوجوانان را بشناسید

به گزاش حوادث ایلام; بر اساس قانون، کودک کسی است که سن او کمتر از ۱۸ سال باشد و به دلیل حساسیت‌هایی که این گروه سنی دارند دادگاه‌های صالحه‌ای تشکیل شده است تا به جرایم این افراد رسیدگی کنند. با ابراهیم وثیقی اسدی رئیس شعبه ۱۱۰۰ کیفری دو تهران و قاضی شعبه سوم دادگاه اطفال و […]