جرایم مالی

آزادی ۱۲ زندانی جرایم مالی در ایلام

آزادی ۱۲ زندانی جرایم مالی در ایلام

به گزارش حوادث ایلام;محسن احسانی اظهار داشت: این افراد پنج میلیارد ریال بدهی داشتند که مبلغ آزادی ۱۲ زندانی جرایم مالی در ایلام سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال پرداخت شد و مابقی از طریق گذشت طرف پرونده صورت گرفت.   وی با بیان اینکه همچنین تاکنون ۲۴۰بسته حمایتی در بین خانواده زندانیان توزیع شده […]