جانشین پلیس راهور

۷۰درصد پارکینگ‌های مهران پُر شده است
جانشین پلیس راهور خبر داد

۷۰درصد پارکینگ‌های مهران پُر شده است

جانشین پلیس راهور با بیان اینکه ۷۰درصد از ظرفیت پارکینگ‌های مرز مهران پر شده است، گفت: زائران مرزهای باشماق، تمرچین و خسروی را برای خروج از کشور انتخاب کنند.