ثبت احوال

اهدای نهال همراه با صدور شناسنامه به نوزادان تازه متولد شده ایلامی
مدیرکل ثبت احوال استان ایلام:

اهدای نهال همراه با صدور شناسنامه به نوزادان تازه متولد شده ایلامی

مدیرکل ثبت احوال استان ایلام گفت: همزمان با صدور شناسنامه برای نوزادان تازه متولد شده در استان، یک بوته نهال نیز به والدین این نوزادان برای کاشت در عرصه های طبیعی اهدا می شود.