تونل کبیر کوه

پایان عملیات حفاری تونل کبیر کوه تا دو سال آینده

پایان عملیات حفاری تونل کبیر کوه تا دو سال آینده

به گزارش حوادث ایلام; عبدالله بهادری در بازدید از این طرح راهسازی گفت: برای احداث این پروژه تاکنونپایان عملیات حفاری تونل کبیر کوه تا دو سال آینده ۲۶۰ میلیارد تومان هزینه شده و برای اتمام آن ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است. تونل کبیر کوه به طول ۵۶۰۰ متر و در چهار رشته بزرگترین […]