«تختان»

مشکل تامین برق روستای سیل زده «تختان» دهلران حل شد
مدیرعامل توزیع برق استان ایلام:

مشکل تامین برق روستای سیل زده «تختان» دهلران حل شد

مدیرعامل توزیع برق استان ایلام گفت: مشکل تامین برق روستای سیل زده«تختان» دهلران حل شده است.