بیمارستان ملکشاهی

بیمارستان ملکشاهی امسال به بهره برداری‌می رسد
استاندار ایلام:

بیمارستان ملکشاهی امسال به بهره برداری‌می رسد

استاندار ایلام گفت: بیمارستان ملکشاهی با اختصاص اعتبار ۴۵ میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان امسال به بهره برداری‌می رسد.