بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

۶۰ میلیارد تومان تسهیلات به افراد نیازمند در ایلام پرداخت می‌شود
رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی:

۶۰ میلیارد تومان تسهیلات به افراد نیازمند در ایلام پرداخت می‌شود

رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی گفت:۶۰ میلیارد تومان تسهیلات به افراد نیازمند و جامعه هدف در ایلام پرداخت می‌شود.