بمب هسته ای

بمب هسته‌ای در دکترین ایران جایی ندارد

بمب هسته‌ای در دکترین ایران جایی ندارد

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرد.