بازنشسته‌

رشد ۱۳ درصدی بازنشستگان ایلام در سال گذشته
مدیرکل بیمه تامین اجتماعی استان ایلام خبر داد

رشد ۱۳ درصدی بازنشستگان ایلام در سال گذشته

مدیرکل بیمه تامین اجتماعی استان ایلام گفت: تعداد بازنشسته‌های استان در سال گذشته به ۱۹ هزار و ۷۲۶ نفر با رشد ۱۳ درصدی رسید.