انتخاب رشته آزمون دکتری

انتخاب رشته کنکور دکتری ۱۴۰۳ شروع شد

انتخاب رشته کنکور دکتری ۱۴۰۳ شروع شد

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: انتخاب رشته آزمون دکتری از طریق سایت سازمان سنجش آغاز شد.