امور عمرانی استاندار ایلام

برنامه ریزی برای کاشت ۷۲ میلیون اصله نهال در استان ایلام
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام خبر داد

برنامه ریزی برای کاشت ۷۲ میلیون اصله نهال در استان ایلام

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام از برنامه ریزی برای کاشت ۷۲ میلیون اصله نهال در شهرستان‌های مختلف استان طی چهار سال خبر داد.

پیشرفت ۶۲ درصدی عملیات حفاری تونل کبیرکوه

پیشرفت ۶۲ درصدی عملیات حفاری تونل کبیرکوه

به گزارش حوادث ایلام; کرمی معاون امور عمرانی استاندار ایلام با اشاره به پشرفت ۶۲ درصدی عملیات حفاریپیشرفت ۶۲ درصدی عملیات حفاری تونل کبیرکوه تونل کبیر کوه خبر داد و گفت: برای تکمیل این طرح اعتبارات مختلفی از محل اعتبارات استانی و ملی هزینه شده است.   وی به اعتبارات هزینه شده برای تکمیل این […]