اسکان زائران

نظارت بر واحد‌های اقامتی و پذیرایی ایلام در ماه محرم
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام خبر داد

نظارت بر واحد‌های اقامتی و پذیرایی ایلام در ماه محرم

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام از نظارت بر واحد‌های اقامتی و پذیرایی استان برای اسکان زائران در ماه محرم خبر داد.