استرالیا

کاردار استرالیا احضار شد

کاردار استرالیا احضار شد

در پی اظهارات مداخله جویانه وزیر خارجه استرالیا به بهانه حمایت از مردم ایران و موضوع حقوق بشر، کاردار سفارت استرالیا در غیاب سفیر این کشور به وزارت خارجه احضار شد.

تحریم‌های جدید استرالیا علیه ایران

تحریم‌های جدید استرالیا علیه ایران

دولت استرالیا در اقدامی خصمانه و ضدایرانی چهار فرد و دو نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد.