استان ایلام

به بار نشستن درختان پسته در سیروان

به بار نشستن درختان پسته در سیروان

به گزارش حوادث ایلام; اقدسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به بازدهی بالای درختان پسته به بار نشستن درختان پسته در سیروان گفت: در حال حاضر ۱۶۲هکتاز از باغات استان ایلام به کاشت این محصول پربار اختصاصا دارد.   وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۰هکتار از باغات پسته استان ایلام به مرحله […]