اداره کل بهزیستی ایلام

تزریق واکسن کرونا به ۸۹ معلول و سالمند ایلامی

تزریق واکسن کرونا به ۸۹ معلول و سالمند ایلامی

به گزارش حوادث ایلام; حسین نورعلیوند با بیان اینکه واکسیناسیون علیه کرونا در چهار مرکز نگهداری تزریق واکسن کرونا به ۸۹ معلول و سالمند ایلامیشبانه روزی سالمندان و معلولان در استان انجام شد افزود: در اجرای این طرح واکسن کرونا به ۸۹ معلول و سالمند ایلامی تزریق شد. وی به اقدام‌های پیشگیرانه در مراکز این سازمان […]