تزریق واکسن کرونا به ۸۹ معلول و سالمند ایلامی

تزریق واکسن کرونا به ۸۹ معلول و سالمند ایلامی

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی ایلام با اشاره به انجام واکسیناسیون کرونا بین سالمندان و افراد دارای معلولیت مددجو گفت: اواخر سال گذشته تزریق واکسن به ۸۹ نفر از سالمندان و معلولان در این استان انجام شد؛

آخرین اخبار