بازگشت زوار اربعین از مرز مهران

بازگشت زوار اربعین از مرز مهران

رئیس قرارگاه مرز بین‌المللی مهران گفت: مدیریت بازگشت زوار در مرز مهران تحت فرماندهی واحد انجام می‌شود و می‌بایست تمام اقدامات در زمینه اربعین با هماهنگی ستاد و قرارگاه اربعین مرز مهران دنبال شود؛

آخرین اخبار