آموزش و پرورش ایلام

توزیع کتاب‌های درسی بین دانش آموزان ایلامی از امروز

توزیع کتاب‌های درسی بین دانش آموزان ایلامی از امروز

به گزارش حوادث ایلام; حشمت اله وردی اظهار داشت: از روز گذشته ارسال کتاب از طریق ادارات آموزش و توزیع کتاب‌های درسی بین دانش آموزان ایلامی از امروزپرورش به مدارس آغاز و از امروز به مرور در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.   وی ادامه داد: مدیران مدارس بر اساس زمان بندی انجام گرفته زمان […]