آبخیزداری

پبشرفت ۹۰ درصدی پروژه‌های آبخیزداری ایلام

پبشرفت ۹۰ درصدی پروژه‌های آبخیزداری ایلام

معاون آبخیرداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام گفت: پروژه‌های آبخیزداری و آبخوان داری استان به میزان ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سرمایه گذاری ۸۰ میلیارد ریالی برای توسعه آبخیزداری در دهلران
رئیس منابع طبیعی دهلران خبر داد

سرمایه گذاری ۸۰ میلیارد ریالی برای توسعه آبخیزداری در دهلران

رئیس منابع طبیعی دهلران گفت: امسال در حوزه آبخیزداری این شهرستان اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال هزینه می‌شود.