کنترل سرعت

کاهش ناگهانی سرعت با رسیدن به دوربین در جاده های استان ایلام دیگر اثرگذار نیست

کاهش ناگهانی سرعت با رسیدن به دوربین در جاده های استان ایلام دیگر اثرگذار نیست

به گزارش حادثه ایلام; امروزه یکی از اصلی ترین عوامل موثر در اشتباهات عامل انسانی، پدیده سرعت غیرمجاز و انتخاب نادرست حداکثر سرعت مجاز در راه می باشد.   از ابتدای سال جاری متاسفانه تعدادی از رانندگان به دلیل عدم رعایت سرعت مطمئنه دچار حوادث شده و خانواده‌هایی  داغدار و تعداد قابل توجهی نیز مجروح […]