کل

جریمه ۲۵۰میلیون ریالی برای شکارچی غیر مجاز در ایوان

جریمه ۲۵۰میلیون ریالی برای شکارچی غیر مجاز در ایوان

به گزارش حوادث ایلام; علی محمودی اظهار داشت: به دنبال گزارشات مردمی مبنی بر وقوع شکار غیر مجاز در جریمه ۲۵ میلیون تومانی برای شکارچی غیر مجاز در ایوانایوان با هماهنگی مقام قضایی، منزل متخلف شکارچی را مورد تفتیش و بازرسی قرار دادند.   وی افزود: در بازرسی از منزل شکارچی متخلف، بقایای لاشه حیوان […]