کارت هوشمند

فراخوان رانندگان وانت بار جهت دریافت کارت هوشمند

فراخوان رانندگان وانت بار جهت دریافت کارت هوشمند

به گزارش حادثه ایلام; سید زاهدین چشمه خاور اظهار داشت: این طرح با هدف ارتقای ایمنی تردد، فراخوان رانندگان وانت بار جهت دریافت کارت هوشمندساماندهی محمولات قابل حمل، رعایت قانون الزام شرکت‌ها و موسسات ترابری جاده‌ای با استفاده از بارنامه و ارائه اطلاعات سفر ناوگان وانت بار در طرح ساماندهی ناوگان و رانندگان فعال وانت […]