• امروز : سه شنبه - ۸ فروردین - ۱۴۰۲

پلیس راهور ایلام سرهنگ کوهزادی

پارک دوبله درسطح معابرشهری ،معلول عوامل زیرساختی است نه ضعف نظارت و کنترل پلیس

پارک دوبله درسطح معابرشهری ،معلول عوامل زیرساختی است نه ضعف نظارت و کنترل پلیس

به گزارش حوادث ایلام; سرهنگ “ابوالفضل کهزادی”،اظهارداشت:نظم اجتماعی و ترافیکی در جامعه شهری ازطریق آموزش و فرهنگ سازی و کنترل اجتماعی در محیط استاندارد برقرار می شود.   وی افزود:بنابر این تا زمانی که هر یک از عوامل سه گانه (آموزش ،کنترل اجتماعی و محیط استاندارد )کارکرداصلی و واقعی خود را ازدست دهد ،ارتکاب تخلف […]

مصادیق قانونی ضبط گواهینامه رانندگی

مصادیق قانونی ضبط گواهینامه رانندگی

سرهنگ “ابوالفضل کهزادی” درگفت وگو با حوادث ایلام درتعریف قانونی” ضبط گواهینامه” ،اظهارداشت:اخذ گواهینامه رانندگی و محروم کردن دارنده گواهینامه از مزایایی قانونی آن در مدت مقرر است.   وی در ادامه به ذکر مصادیق قانونی ضبط گواهینامه پرداخت و افزود:پلیس درموارد زیر می تواندگواهینامه رانندگی را دارنده آن اخذ کند: •ماده(۷) قانون رسیدگی به […]

آموزش رانندگان سرویس مدارس در ایلام

آموزش رانندگان سرویس مدارس در ایلام

به گزارش حوادث ایلام; سرهنگ ابوالفضل کوهزادی در این جلسه آموزش رانندگان سرویس مدارس اظهارات داشت : یکی از برنامه هایی که هر ساله با شروع فعالیت مدارس و به صورت دوره ای در دستور کار پلیس راهور استان قرار دارد،برگزاری کارگاه های آگاهسازی برای رانندگان سرویس مدارس درخصوص رعایت قوانین و مقررات است که […]