رصد کری‌خوانی‌ اوباش در فضای مجازی توسط پلیس

رصد کری‌خوانی‌ اوباش در فضای مجازی توسط پلیس

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ: بین ۲۰ تا ۳۰ درصد اوباش بازداشت شده در سال جاری از افرادی بودند که در فضای مجازی اقدامات مجرمانه و قدرت‌نمایی انجام داده و به اصلاح عامیانه کُری و رجزخوانی می‌کردند؛

آخرین اخبار