• امروز : جمعه - ۱۷ آذر - ۱۴۰۲

پایانه زرباطیه عراق

جانمایی زیرساخت‌های مرز مهران متناسب با پایانه زرباطیه عراق باشد

جانمایی زیرساخت‌های مرز مهران متناسب با پایانه زرباطیه عراق باشد

به گزارش حادثه ایلام;حسن بهرام نیا استاندار ایلام در نشست ستاد اربعین استان اظهار داشت: با توجه به اینکه پایانه جدید مرز زرباطیه عراق در حال احداث بوده و به مکان جدیدی منتقل می‌شود، عموم زیرساخت‌هایی که در پایانه مرزی مهران در حال احداث است، باید متناسب با مکان جدید در مرز زرباطیه طراحی و […]