• امروز : شنبه - ۱۲ فروردین - ۱۴۰۲

پالایشگاه گاز ایلام حوادث ایلام

دانش و تجربه کارکنان سرمایه ای ماندگار برای پالایشگاه گاز ایلام است

دانش و تجربه کارکنان سرمایه ای ماندگار برای پالایشگاه گاز ایلام است

به گزارش حوادث ایلام; مهندس” شهریار داری پور” در سمینار اهمیت مدیریت دانش و تقویت انگیزه های آن که در محل پالایشگاه گاز ایلام برگزار شد، افزود: رویکردهای نوین مدیریتی ایجاب می نماید در راستای افزایش بهره وری و ارتقای تعالی سازمانی،  استقرار مدیریت دانش از اولویت بالایی برخوردار باشد.   وی اظهار داشت: مستند […]