ورود ممنوع

عوامل موثر بر تبعیت از تابلوی راهنمایی ورانندگی ورود ممنوع

عوامل موثر بر تبعیت از تابلوی راهنمایی ورانندگی ورود ممنوع

سعد حمیدی کیا- پایگاه خبری حادثه ایلام:رفتار رانندگان در مسیر های درون شهری و برون شهری حکایت از فرهنگ رانندگی،رانندگان بومی آن منطقه و در حالتی جامع آن کشور، از نگاه فردی ناآشنا و بیرونی خواهد داشت. نتایج مطالعاتی این پایگاه خبری نشان داد که متغیرهای سن،جنسیت و شغل در میزان توجه نسبت به تابلوی […]