همه مسئولیت‌های سقوط هواپیمای اوکراینی را می پذیریم/مطیع تصمیم مسئولان هستیم

همه مسئولیت‌های سقوط هواپیمای اوکراینی را می پذیریم/مطیع تصمیم مسئولان هستیم

سردار حاجی زاده با بیان اینکه با بیان اینکه ارزیابی ها و بررسی های حادثه سقوط هواپیما توسط ستادهای بالاتر و مجموعه قوه قضائیه انجام و اطلاعات کامل می‌شود، گفت: همه مسئولیت‌های سقوط هواپیمای اوکراینی را می پذیریم؛

آخرین اخبار