هوای ایلام بارانی می شود

هوای ایلام بارانی می شود

کارشناس پیش بینی هواشناسی استان ایلام گفت: ورود سیستم بارشی به شکل باران های رگباری بهاره هفته جاری آسمان استان را تحت تاثیر ناپایداری های جوی خود قرار می دهد ؛
گرما در راه ایلام

گرما در راه ایلام

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی ایلام گفت: از روز سه شنبه هفته جاری دمای هوای استان افزایش می‌یابد؛

آخرین اخبار