سایه شوم خرافات بر زندگی کفتارها

سایه شوم خرافات بر زندگی کفتارها

کفتار راه راه تنها گونه ی کفتار در ایران‌ است. این حیوان زیبا در سال های اخیر بسیار مورد ظلم آدمی واقع شده و جمعیت آن در خطر انقراض‌ قرار گرفته است!! ؛

آخرین اخبار