آغاز معاینه فنی سرویس مدارس از ۱۵ شهریور

آغاز معاینه فنی سرویس مدارس از ۱۵ شهریور

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهرماه طرح استقبال از مهر را آغاز می‌کنیم و چند خط ویژه معاینه فنی به سرویس مدارس اختصاص پیدا می‌کند؛

آخرین اخبار