• امروز : شنبه - ۱۲ فروردین - ۱۴۰۲

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام محمد حسنی خبر ایلام

اجرای طرح ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک در مدارس ایلام

اجرای طرح ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک در مدارس ایلام

به گزارش حوادث ایلام; محمد حسنی معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار داشت: آموزش فرهنگ ترافیک یکی از اساسی ترین مباحث مربوط به فرهنگ سازی و افزایش توجه و احترام به مقررات و قوانین ترافیکی در حمل و نقل می باشد و می توان آن را زیر بنای […]