معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی

طرح الگوی کشت در یک برنامه زمانی چهار ساله اجرا می‌شود

طرح الگوی کشت در یک برنامه زمانی چهار ساله اجرا می‌شود

به گزارش پایگاه خبری حادثه ایلام;فریبرز عباسی، معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: طرح الگوی کشت در یک برنامه زمان بندی شده چهار ساله اجرایی و بر اساس آن به تدریج سطح زیر کشت محصولات با نیاز آبی بالا کاهش و با محصولات کم آب بر جایگزین می‌شود. عباسی  اظهار داشت: طبق طرح […]