مدیرکل بازرسی ایلام

بزرگراه ایلام-مهران تا اربعین تکمیل می شود

بزرگراه ایلام-مهران تا اربعین تکمیل می شود

به گزارش خحادثه ایلام;مهدی اصلانی اظهار کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام احداث و تکمیل بزرگراه ایلام به مهران را در دست اجرا دارد که از ایلام به سمت مهران تونل کیلومتر ۵ به طول ۸۴۰ متر در دست احداث است، حفاری آن به پایان رسیده و هم اکنون پیمانکار مشغول کف کنی و […]