کشف ۱۵۲ راس دام قاچاق در مرز دهلران

کشف ۱۵۲ راس دام قاچاق در مرز دهلران

مرزبانان هنگ دهلران با رصد فعالیت های قاچاقچیان موفق به کشف ۱۵۲ راس احشام( سبک) قاچاق به ارزش تقریبی ۴ میلیارد ریال در حوزه استحفاظی گروهان مرزی عین خوش شدند؛
کشف ۱۵۲ راس دام قاچاق در مرز دهلران

کشف ۱۵۲ راس دام قاچاق در مرز دهلران

فرمانده هنگ مرزی دهلران گفت: ماموران هنگ مرزی دهلران در راستای مبارزه با قاچاق و تشدید برخورد با قاچاقچیان در نقطه صفر مرزی، موفق به مهار ۱۵۲ راس دام از سودجویان شدند؛

آخرین اخبار