فرماندار چرداول

ممنوعیت کشت برنج در شهرستان چرداول

ممنوعیت کشت برنج در شهرستان چرداول

به گزارش حوادث ایلام; سعیدرضا کریمیان در دیدار با جمعی از کشاورزان شهرستان چرداول افزود: با توجه ممنوعیت کشت برنج در شهرستان چرداولبه میانگین پایین بارندگی و خشکسالی ۲ سال اخیر باید در مدیریت مصرف آب بویژه در حوزه کشاورزی از کشت هرگونه برنج که مستلزم مصرف بالای آب است، ممانعت به عمل آید.   وی […]