فراسنه

انتقال گاز روسیه به فرانسه قطع شد

انتقال گاز روسیه به فرانسه قطع شد

به گزارش حادثه ایلام; به تقل از خبرگزاری فارس، شرکت GRTgaz، شرکت انتقال گاز فرانسوی امروز گزارش داد، جریان گاز روسیه از آلمان به فرانسه متوقف شده است. این شرکت توضیح داد که از روز ۱۵ ژوئن یعنی دو روز پیش، هیچ گازی از روسیه از طریق این خط لوله دریافت نکرده است. این شرکت […]