شورای اشتغال

ایجاد ۱۹۰۰ فرصت شغلی در استان ایلام طی سال جاری

ایجاد ۱۹۰۰ فرصت شغلی در استان ایلام طی سال جاری

به گزارش حادثه ایلام; حسن بهرام نیا ظهر شنبه در نشست شورای اشتغال استان با اشاره به عملکرد خوب استان از نظر تحقق ۲۹ درصدی اشتغال در مقایسه با سایر استان‌های کشور در سه ماهه نخست سال گفت: ایلام با ۶ هزار ۷۷۱ تعهد اشتغال، و تحقق یک هزار و ۹۷۸ شغل رتبه نخست کشور […]