وعده‌ای نمی‌دهم که نتوانم عمل کنم

وعده‌ای نمی‌دهم که نتوانم عمل کنم

نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه مناظره‌ها باید عرصه ارائه برنامه و کارنامه باشد گفت: دولت مردمی وعده‌ای نمی‌دهد که‌ نتواند عمل کند. ؛

آخرین اخبار