• امروز : جمعه - ۱۷ آذر - ۱۴۰۲

سکته قلبی

سکته قلبی با حدود ۲۴ هزار مورد در رده اول مرگ زودرس

سکته قلبی با حدود ۲۴ هزار مورد در رده اول مرگ زودرس

به گزارش پایگاه خبری حادثه ایلام;علیه حجت زاده گفت: بر اساس آخرین مطالعه سیمای مرگ که در کشور انجام شده ۷۷ هزار و ۸۱۹ مرگ ناشی از پنج علت اول مرگ در تمام گروه های سنی مربوط به سکته قلبی است. به گفته وی سهم سکته قلبی ۲۰/۵۸ درصد مرگ ناشی از پنج علت اول […]