۱۰ درصد جمعیت  ایلام سالمند هستند

۱۰ درصد جمعیت ایلام سالمند هستند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: هم اکنون براساس آمار‌های موجود ۱۰ درصد جمعیت استان را سالمندان تشکیل می‌دهند و این روند در حال افزایش است؛

آخرین اخبار