قیمت نان در ایلام تغییر نکرد

قیمت نان در ایلام تغییر نکرد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام گفت: تصمیم گیری در خصوص تعیین نرخ نان به صورت استانی بوده و انتشار خبر مربوط به افزایش قیمت انواع نان در برخی رسانه ها، مربوط به استان تهران است؛

آخرین اخبار