• امروز : جمعه - ۱۲ خرداد - ۱۴۰۲

سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام

قیمت نان در ایلام تغییر نکرد

قیمت نان در ایلام تغییر نکرد

به گزارش حوادث ایلام;  رضا محمدرحیمی گفت: تاکنون هیچگونه تصمیمی در خصوص افزایش قیمت قیمت نان در ایلام تغییر نکردنان در ایلام اتخاذ نشده است ، اما بررسی تقاضای اتحادیه مربوطه نیز با نگاه کارشناسی در دستور کار قرار دارد.   وی افزود: به منظور حمایت از شاغلین این صنف، بررسی میزان هزینه‌های سربار، تعیین […]