رایگان شدن گاز

رایگان شدن قبض گاز به شرط کاهش ۱۰ تا ۳۵ درصدی مصرف

رایگان شدن قبض گاز به شرط کاهش ۱۰ تا ۳۵ درصدی مصرف

مدیر امور هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از رایگان شدن قبض گاز و دریافت پاداش به شرط کاهش ۱۰ تا ۳۵ درصدی مصرف خبر داد.