دستگاه نازل سوخت استان ایلام

آزمون ۱۴۰۰ مورد دستگاه نازل سوخت استان ایلام

آزمون ۱۴۰۰ مورد دستگاه نازل سوخت استان ایلام

به گزارش حوادث ایلام; مهناز همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک هزار و ۴۰۵ دستگاه نازل سوخت سال ۹۹ با همکاری آزمایشگاه همکار به منظور جلوگیری از کم فروشی در توزیع میزان سوخت مایع در این استان مورد آزمون قرار گرفتند.   وی اضافه کرد: به منظور جلوگیری از کم فروشی در […]