مرگ بر اثر سقوط بالابر

مرگ بر اثر سقوط بالابر

فرمانده انتظامي شهرستان "دره شهر" از فوت يك كارگر49 ساله ساختماني بر اثر سقوط یک دستگاه بالابر خبر داد؛

آخرین اخبار