• امروز : شنبه - ۱۲ فروردین - ۱۴۰۲

حوادث قتل دستگیری خبر فوری

گفت وگو با دزدی که می گوید هر چه زودتر مرا اعدام کنید

گفت وگو با دزدی که می گوید هر چه زودتر مرا اعدام کنید

به گزارش حوادث ایلام; او وقتی خودروی روشن را رها شده دید پشت فرمان نشست و با بی اعتنایی به آویزان شدن صاحب پراید با سرعت ویراژ داد و فاجعه به بار آورد.   جوان شیشه ای وقتی فهمید قاتل است قصاص خود را تنها راه رهایی از عذاب وجدان دا نست.   صحنه وحشت […]