• امروز : شنبه - ۱۲ فروردین - ۱۴۰۲

حوادث ایلام اینترنت

بیگانه بودن در زیر یک سقف نتیجه استفاده ناصحیح از فضای مجازی

بیگانه بودن در زیر یک سقف نتیجه استفاده ناصحیح از فضای مجازی

حوادث ایلام;سروان علی محمدمرادی: اینترنت و سرویس های ارائه شده در قالب آن، در عین حال که ابراز مفیدی برای کسب و تبادل اطلاعات است اما می تواند مخرب نیز باشد.   افزایش استفاده از اینترنت و به ویژه شبکه¬های اجتماعی تلفن همراه این روزها به رغم استفاده های مفیدی که دارد، در کنار اشتغال […]